ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Σκοπός της εταιρίας μας είναι να αποτελέσουμε τον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο συνεργάτη για όλους τους πελάτες μας, κατά τη διαδικασία ανάλυσης των ευκαιριών και κινδύνων που υπάρχουν αναπόφευκτα σε κάθε δυνητική τους επένδυση.

Η εταιρία διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και τα άρτια καταρτισμένα στελέχη ώστε μέσω της χρήσης σύνθετων χρηματοδοτικών εργαλείων να οδηγήσει τους πελάτες στη λήψη της ορθότερης επιχειρηματικής απόφασης για τους ίδιους και στη βελτιστοποίηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης της εκάστοτε επένδυσης.

Η ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων του εκάστοτε επενδυτικού εγχειρήματος, η αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση του, κατά περίπτωση, αναμενόμενου κέρδους ή κόστους είναι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να καθορίσουν την τελική απόφαση ανάληψης και υλοποίησης της κάθε επενδυτικής απόπειρας.

Καθώς η ευαισθησία επιχειρηματικών αποφάσεων με βάση μια συγκεκριμένη παράμετρο δύναται να προκαλέσει αναστροφή της εν λόγω απόφασης εάν η παράμετρος αυτή μεταβληθεί, αποδεικνύεται ότι η εκπόνηση οικονομικών μελετών που θα συμβάλλουν στη λήψη της τελικής απόφασης είναι επιτακτικής σημασίας.

Ενεργά Επενδυτικά Προγράμματα

Δράση επιδότησης για την ανάπτυξη Δημοσίως Προσβάσιμων Σταθμών Φόρτισης Η/Ο

ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 3 –  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε συμπλήρωστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το ραντεβού.