ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει διαχειριστεί και υλοποιήσει με επιτυχία έως σήμερα πληθώρα επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η πολυετής εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, αποτελούν εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα και την ομαλή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία αναλαμβάνει:

 • Την επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αρχική υποβολή του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, καθώς και για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εκθέσεις προόδων του προγράμματος κατόπιν της έγκρισής του.
 • Την επιμέλεια της σύνταξης των εκθέσεων τροποποιήσεων και προόδων του έργου, καθώς και την ετοιμασία των ανωτέρω απαιτούμενων φακέλων.
 • Την έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τον κατά περίπτωση επίσημο οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την ορθή υλοποίηση του προγράμματος, καθ’ όλη τη διάρκεια διαχείρισης αυτού.
 • Την επίβλεψη υλοποίησης του έργου. 

 

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες της ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,  στο σκέλος των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

 • Επιμέλεια συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
 • Υποβολή φακέλου επενδυτικού σχεδίου
 • Παρακολούθηση – Διαχείριση έργου
 • Επιμέλεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αναλαμβάνουμε:

 • Αναπτυξιακός νόμος
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Ταμείο Ανάκαμψης

Ενεργά Επενδυτικά Προγράμματα

Δράση επιδότησης για την ανάπτυξη Δημοσίως Προσβάσιμων Σταθμών Φόρτισης Η/Ο

ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 3 –  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε συμπλήρωστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το ραντεβού.