Ταμείο Ανάκαμψης

Έξυπνη Μεταποίηση

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.

Βασικά Σημεία Χρηματοδότησης

Ημερ. έναρξης/λήξης

23η Νοεμβρίου 2022 – 23η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο οφείλει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω στόχους:

 • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 • Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής

ΔΙκαούχοι

 • Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης (ήτοι την 28/9/2022). Ειδικότερα: 
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. 
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις 
 • Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 250.000€ και να υπερβαίνει τα 6.000.000€

Υπαγώμενα Επενδυτικά Σχέδια

Ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας είναι:

 • Ο κλάδος της μεταποίησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Δαπάνες για κτίρια – Έως 20% του Επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό) – Έως 40% του Επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες Εργαστηριακού Εξοπλισμού – Έως 30% του Επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες Λογισμικού και Εξοπλισμού Πληροφορικής – Έως 20% του Επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 – Έως 10% του Επιχορηγούμενου Π/Υ. Η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται έως 2.500,00 € 
 • Training προσαρμογή εργατικού δυναμικού (upskilling και reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο – Έως 10% του Επιχορηγούμενου Π/Υ

Λοιπές Πληροφορίες

Ποσοστά επιδότησης

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανά δικαιούχο επιχείρηση δεν δύναται να υπερβεί τα όρια της έντασης ενίσχυσης που προβλέπονται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δαπάνες Άρθρου 14

Δαπάνες Άρθρου 18 και 31
ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70% 75% 50%
ΚΡΗΤΗ 60% 70% 50%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 60% 70% 50%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60% 70% 50%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60% 70% 50%
ΗΠΕΙΡΟΣ 60% 70% 50%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 60% 70% 50%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 50% 60% 50%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 60% 70% 50%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 50% 60% 50%
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ

ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ

60% 70% 50%
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ : ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ 50% 60% 50%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50% 60% 50%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ/ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ 35% 45% 50%
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 25% 35% 50%

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας