Επείγουσα ανάγκη να καλυφθούν τα κενά του Αναπτυξιακού Νόμου

Πόσο έχει βελτιωθεί το βάθος και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες συμβούλων στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρότερου μεγέθους από αυτές. Η επιχειρήσεις συμβούλων είναι ένα κομμάτι της οικονομίας και ακολουθούν την πορεία της ελληνικής πραγματικότητας. Δεδομένου ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες […]

Η νέα πραγματικότητα στις χρηματοδοτήσεις και ο ρόλος των συμβούλων

Τα θετικά και αρνητικά στοιχεία στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επιχορηγήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οφέλη και οι δυσκολίες για τις μικρές επιχειρήσεις και ο ρόλος των συμβούλων. Γράφει ο Θ. Αγγελακάκης*. Το βάθος και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες συμβούλων στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρότερου μεγέθους από αυτές είναι ένα […]