Επιχειρήσεις – Ζωντανά Κοινωνικά Κύτταρα

Οι επιχειρήσεις είναι ζωντανά κοινωνικά κύτταρα, που δημιουργούνται και αναπτύσσονται κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, που σημαδεύει τη ζωή τους και προσδιορίζει αποφασιστικά την αποδοτικότητά τους. Ο σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι να παράγει «κέρδος» για τον επιχειρηματία, άρα είναι επιβεβλημένο αυτή να είναι αποδοτική. Τις περισσότερες φορές οι ελληνικές επιχειρήσεις […]