Νέα και ενημέρωση για χρηματοοικονομικά θέματα

Επιχειρήσεις – Ζωντανά Κοινωνικά Κύτταρα

Οι επιχειρήσεις είναι ζωντανά κοινωνικά κύτταρα, που δημιουργούνται και αναπτύσσονται κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, που σημαδεύει τη ζωή τους και

Διαβάστε Περισσότερα »

Επείγουσα ανάγκη να καλυφθούν τα κενά του Αναπτυξιακού Νόμου

Πόσο έχει βελτιωθεί το βάθος και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες συμβούλων στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρότερου μεγέθους από αυτές.

Διαβάστε Περισσότερα »

Η νέα πραγματικότητα στις χρηματοδοτήσεις και ο ρόλος των συμβούλων

Τα θετικά και αρνητικά στοιχεία στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επιχορηγήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οφέλη και οι δυσκολίες για τις μικρές επιχειρήσεις και

Διαβάστε Περισσότερα »