Επιχειρήσεις – Ζωντανά Κοινωνικά Κύτταρα

Οι επιχειρήσεις είναι ζωντανά κοινωνικά κύτταρα, που δημιουργούνται και αναπτύσσονται κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, που σημαδεύει τη ζωή τους και προσδιορίζει αποφασιστικά την αποδοτικότητά τους. Ο σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι να παράγει «κέρδος» για τον επιχειρηματία, άρα είναι επιβεβλημένο αυτή να είναι αποδοτική. Τις περισσότερες φορές οι ελληνικές επιχειρήσεις […]

Επείγουσα ανάγκη να καλυφθούν τα κενά του Αναπτυξιακού Νόμου

Πόσο έχει βελτιωθεί το βάθος και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες συμβούλων στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρότερου μεγέθους από αυτές. Η επιχειρήσεις συμβούλων είναι ένα κομμάτι της οικονομίας και ακολουθούν την πορεία της ελληνικής πραγματικότητας. Δεδομένου ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες […]

Η νέα πραγματικότητα στις χρηματοδοτήσεις και ο ρόλος των συμβούλων

Τα θετικά και αρνητικά στοιχεία στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επιχορηγήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οφέλη και οι δυσκολίες για τις μικρές επιχειρήσεις και ο ρόλος των συμβούλων. Γράφει ο Θ. Αγγελακάκης*. Το βάθος και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες συμβούλων στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρότερου μεγέθους από αυτές είναι ένα […]