Υπηρεσίες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Προσφέρουμε υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Στόχος μας είναι κάθε project να ολοκληρώνεται με κάθε επιτυχία. 

Επενδυτικά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα με τα οποία θα αναπτύξετε την επιχείρησή σας. 

Βρείτε την υπηρεσία που θα αναπτύξει την επιχείρησή σας

Οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες για να εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις με σκόπο την επιχειρηματική τους ανάπτυξη

Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει διαχειριστεί και υλοποιήσει με επιτυχία έως σήμερα πληθώρα επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Επιχειρηματική Καθοδήγηση

Σκοπός της εταιρίας μας είναι να αποτελέσουμε τον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο συνεργάτη για όλους τους πελάτες μας, κατά τη διαδικασία ανάλυσης των ευκαιριών και κινδύνων που υπάρχουν αναπόφευκτα σε κάθε δυνητική τους επένδυση.

Επιχειρηματικά Σχέδια

 Ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο είναι το σημαντικότερο εργαλείο για να αποτυπωθεί τόσο το όραμα όσο και η πορεία μιας επιχείρησης.

κάθε project μετράει

Κάθε project είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ για εμάς

0 m2
Logistics
0 κλίνες
Ξενοδοχεία

πάνω από

0
Επενδυτικά Σχέδια

Μονάδες Μεταποίησης

πάνω από

0
Επενδυτικά Σχέδια

Ανάπτυξη Λογισμικού

Οι Συνεργασίες μας

Οι στρατηγικές μας συνεργασίες