Η εταιρεία μας

Ο  Αθανάσιος Αγγελακάκης, ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της «ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία στο χώρο παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη του, παρέχουν ολοκληρωμένες  προτάσεις και λύσεις στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και αναβάθμιση τους. 

Ο σκοπός μας

Σκοπός της «ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αποτελεί η συμβολή της στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας .