Επενδυτικά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα με τα οποία θα αναπτύξετε την επιχείρησή σας. 

Ενεργά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Χρημοτοδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν

Δράση επιδότησης για την ανάπτυξη Δημοσίως Προσβάσιμων Σταθμών Φόρτισης Η/Ο

ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 3 –  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Επιχειρηματικότητα 360°

Ταμείο Ανάκαμψης

Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Ταμείο Ανάκαμψης

Έξυπνη Μεταποίηση

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Αγροδιατροφή – Πρωτ. Παραγωγή και Μετ. Γεωργ. Πρ.

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα

κάθε project μετράει

Κάθε project είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ για εμάς

0 m2
Logistics
0 κλίνες
Ξενοδοχεία

πάνω από

0
Επενδυτικά Σχέδια

Μονάδες Μεταποίησης

πάνω από

0
Επενδυτικά Σχέδια

Ανάπτυξη Λογισμικού

Οι Συνεργασίες μας

Οι στρατηγικές μας συνεργασίες