Επενδυτικά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα με τα οποία θα αναπτύξετε την επιχείρησή σας. 

Ενεργά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Χρημοτοδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Επιχειρηματικότητα 360°

Ταμείο Ανάκαμψης

Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Ταμείο Ανάκαμψης

Έξυπνη Μεταποίηση

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Αγροδιατροφή – Πρωτ. Παραγωγή και Μετ. Γεωργ. Πρ.

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα

κάθε project μετράει

Κάθε project είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ για εμάς

0 m2
Logistics
0 κλίνες
Ξενοδοχεία

πάνω από

0
Επενδυτικά Σχέδια

Μονάδες Μεταποίησης

πάνω από

0
Επενδυτικά Σχέδια

Ανάπτυξη Λογισμικού

Οι Συνεργασίες μας

Οι στρατηγικές μας συνεργασίες