Επείγουσα ανάγκη να καλυφθούν τα κενά του Αναπτυξιακού Νόμου

Κοινοποιήστε το άρθρο

Πόσο έχει βελτιωθεί το βάθος και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες συμβούλων στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρότερου μεγέθους από αυτές.

Η επιχειρήσεις συμβούλων είναι ένα κομμάτι της οικονομίας και ακολουθούν την πορεία της ελληνικής πραγματικότητας.

Δεδομένου ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά προβλήματα και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σε ένα βαθμό ακόμη και σήμερα, είναι γεγονός πως οι επιχειρήσεις συμβούλων κυρίως έχουν βελτιώσει τις υπηρεσίες τους όσο αφορά σε αυτού του είδος την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Φυσικά χωρίς να αφήνουν εκτός τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση πάντοτε είναι στραμμένο το ενδιαφέρον ως προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσον αφορά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Άρα θέλοντας και μη από τη στιγμή που και οι επιχειρήσεις συμβούλων είναι ένα κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας και της σύγχρονης οικονομίας έχουν ρίξει το βάρος τους σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

  • Δεδομένου ότι 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρού και πολύ μικρού μεγέθους κατά πόσο αποδέχονται και αξιοποιούν την συμβουλευτική σας υποστήριξη. 

Όπως προαναφέρεται, οι εταιρίες συμβούλων έχουν ρίξει το βάρος τους στις μικρές πολύ μικρές επιχειρήσεις. Από τη δική μας οπτική γωνία, οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε αξιοποιούν τη συμβουλευτική μας υποστήριξη στο έπακρο.

  • Με σαράντα χρόνια λειτουργίας του αναπτυξιακού νόμου η κοινή γνώμη ακόμη θεωρεί ότι η πλειοψηφία των εταιρειών που επιχορηγήθηκαν καταχράσθηκαν τα αντίστοιχα κονδύλια. Συμμερίζεσθε αυτή την άποψη αυτή. Τι εικόνα έχετε σήμερα

Όχι, από το 2016 και έπειτα έχει αλλάξει αυτό. Δεδομένου ότι πρώτα εγκρίνονται τα κονδύλια και στη συνέχεια τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων προχωρούν με τις επενδύσεις.

  • Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αναφορές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου από τους προηγούμενους. Ποια οφέλη, που θα προσθέσουν αξία, βλέπετε με βάση τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη εγκριθεί.

Στα θετικά είναι πως έχουν αυξηθεί τα ποσοστά επιχορήγησης, η ταχύτητα της της αξιολόγησης, κάτι βέβαια που δεν έχουμε δει ακόμη.

Στα αρνητικά είναι πως επικροτείται η ωριμότητα αλλά σε αντίφαση με τη φιλοσοφία του Αναπτυξιακού νόμου.

Αποκλείεται η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας – η μικρομεσαία επιχείρηση καθώς και το νέο επιχειρείν.

Έτσι αποκλείεται μια σημαντική μερίδα νέων επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν τώρα να συστήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς βγαίνουν εκτός ανταγωνισμού βάσει βαθμολογίας

  • Έχετε υπόψιν κάποια εταιρεία που παρόλο τον περιορισμένο κύκλο εργασιών της και το μικρό αριθμό προσωπικού επιχορηγήθηκε με κύριο κριτήριο την καινοτομία;

Ναι, είναι οι εταιρίες ανάπτυξης πλατφόρμας λογισμικών συστημάτων.

  • Σε παλαιότερες εκδόσεις του Νόμου οι εκταμιεύσεις  προς τις επιχειρήσεις καθυστερούσαν σημαντικά με αποτέλεσμα αρκετές αντιμετώπιζαν πρόβλημα ρευστότητας κατά την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Υπάρχει κάποια προοδευτική βελτίωση σε αυτό το πρόβλημα; 

Όχι.

Όταν κάνεις μια επένδυση αναλαμβάνεις ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Σαφώς αυτό το ρίσκο πρέπει να το έχει μετριάσει, για το λόγο αυτό ζητείται η δήλωση του επενδυτή από που θα αντλήσει τα κεφάλαια για της επένδυση.

Η επιδότηση δεν έρχεται ως κάλυψη. Ο κάθε επιχειρηματίας κάνει την επένδυση και το κράτος έρχεται να σου καλύψει ένα ποσοστό- μέρος αυτής.

Ο Αναπτυξιακός είναι πάντοτε μια ταμειακή ενίσχυση.

  • Με βάση τα τελευταία στοιχεία ποιοι είναι οι τρεις πρώτοι  κλάδοι που, μέσω των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτούς, έχουν απορροφήσει τα υψηλότερα κονδύλια από το τελευταίο αναπτυξιακό πολύ νομοσχέδιο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν;

Πάντοτε ο Τουρισμός και τα Logistics που είναι δύο υπηρεσίες, που αποτελούν τους πιο βασικούς και ισχυρούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις εγκρίσεις του Αναπτυξιακού νόμου.

  • Υπάρχουν τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία που δεν έχουν επιχορηγηθεί ενώ θα έπρεπε; 

Ναι, ο τομέας της πληροφορικής και κυρίως της ανάπτυξης λογισμικών προγραμμάτων καθώς αποτελεί ένα σύγχρονο κλάδο και δεν υπάρχει η τεχνογνωσία και η δυνατότητα αντικειμενικής αξιολόγησης από τους αρμόδιους φορείς, με αποτέλεσμα τέτοιου είδους επενδυτικά σχέδια να μην προχωρούν.

  • Στην Βόρειο Ελλάδα, οπού και δραστηριοποιείστε, υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν σε σχέση με την πληθυσμιακή και οικονομική βαρύτητα της ευρύτερης περιοχής;

Καταρχάς, δραστηριοποιούμαστε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με την έδρα μας τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα σε Αθήνα, Λάρισα και Μόναχο.

Μέσω της εταιρίας μας έχουν εγκριθεί πολλά περισσότερα επενδυτικά σχέδια στη Βόρεια Ελλάδα από ότι αντέχει ο πληθυσμός της.

  • Ποια είναι η άποψη σας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων που περιλήφθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

Είναι κάτι που έγινε πολύ γρήγορα και μέχρι τελευταία στιγμή δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση από κανένα φορέα.

Θανάσης Αγγελακάκης

Περισσότερα άρθρα

Επιχειρήσεις – Ζωντανά Κοινωνικά Κύτταρα

Οι επιχειρήσεις είναι ζωντανά κοινωνικά κύτταρα, που δημιουργούνται και αναπτύσσονται κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, που σημαδεύει τη ζωή τους και