ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2018-06-07-13_32_00-edit

Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι ο κύριος Αγγελακάκης Αθανάσιος. Με εξειδίκευση στον τομέα της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και με ένα αξιοσημείωτο ακαδημαϊκό υπόβαθρο {Economics (B.A.) – University of Macedonia, Greece Economics (B.A.) – University of Munich, Germany M.B.A. – Oxford, UK}, ο κ. Αγγελακάκης έχει επιτύχει την συνεχή ανάπτυξη της «ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και συνεχίζει να την οδηγεί σε σταθερά ανοδική πορεία από τη σύστασή της έως και σήμερα. Στόχος του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης είναι η περαιτέρω απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και συνεχής εξέλιξη του ιδίου και των στελεχών της εταιρίας, σε συνδυασμό με την εδραιοποίηση της εταιρίας ως βασικό πρωταγωνιστή στην αγορά δραστηριοποίησής της.